message

Badanie systemów VRS na stacjach - co jest potrzebne dla jego poprawnego funkcjonowania?

Układy oddechowe i systemy odbioru oparów to dziś standard na większości polskich stacji paliw. Warto jednak pamiętać, że ich poprawne funkcjonowanie zależy od wielu czynników. Jednym z kluczowych jest pełna hermetyzacja zbiornika, czyli brak potrzeby jego otwierania poza czynnościami UDT. Hermetyzację zapewnimy stosując elektroniczny system pomiarowy składający się z sond pomiarowych i centralki sterującej. 

Badanie dystrybutorów pod względem sprawności VRS dla par benzyn stało się faktem. W przyszłym roku ruszą pierwsze pomiary i będą wykonywane przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.  Jednak na sprawne działanie całego systemu ma wpływ więcej elementów, należą do nich m.in: systemy rur, zawory oddechowe, bezpieczniki przeciwogniowe, zawory antydetonacyjne, przyłącza odbioru oparów i…systemy pomiaru ilości paliwa w zbiorniku.

Te ostatnie mają wpływ pośredni na poprawne działanie całego systemu odbioru par benzyn. Polega to na tym, że wszystkie powyżej wymienione elementy są obliczone i wyprodukowane dla systemów szczelnych. Odbiór par benzyn tak pierwszego jak i drugiego stopnia działa prawidłowo jeżeli jego  parametry pracy są regulowane i „pilnowane” przez zawory oddechowe o nastawach od 250 Pa dla podciśnienia do 3500 Pa dla nadciśnienia. Oznacza to wymóg, że zbiornik bezciśnieniowy musi być SZCZELNY, nieotwierany. 

Jednak nawet dziś zdarzają się jeszcze stacje na których dostawy paliw, przekazanie zmian , inwentaryzacja paliw itp. czynności wykonywane są na podstawie pomiaru łatą pomiarową. Oznacza to, że aby zmierzyć ilość znajdującego się wewnątrz paliwa, zbiorniki nadal są OTWIERANE. Rozhermetyzowanie całej instalacji powoduje zaburzenie pracy zaworów oraz powoduje, że stosowanie wszelkich zabezpieczeń staje się bezcelowe. 

Taka sytuacja jest powodem, dla którego muszą być zamontowane sondy pomiarowe, które zamknięte w zbiorniku pokazują nam na ekranie wewnątrz budynku ile paliwa jest aktualnie w zbiorniku, ile się jeszcze zmieści, ile jest wody, kiedy była dostawa i którym zbiorniku i wiele innych przydatnych w prowadzeniu stacji informacji. Co najważniejsze, wszystkie informacje zbierane są przy zachowaniu hermetyzacji zbiornika, a więc bez zaburzania pracy systemu odbioru oparów, zaworów oddechowych itp. Obecnie URE podczas składania dokumentów koncesyjnych zwraca uwagę, czy stacja jest wyposażona w sondy pomiarowe, czy nie. Jest to konsekwencją (oprócz obowiązujących przepisów) utrzymania szczelności hermetyzacji stacji paliw. 

Oczywiście większość producentów, między innymi również i firma Petroster-Serwis, producent systemów pomiarowych Tank Ranger, bardzo rozwinęli możliwości swoich systemów, aby  oprócz obowiązku pomiaru zdalnego dostarczyć jak najwięcej danych dla zarządzających stacją paliw. W celu poprawienia bezpieczeństwa obecne sondy zawiadamiają nas o kradzieży paliwa, zbyt niskim stanie produktu (nie zapowietrzamy dystrybutorów), zbyt wysoką wodą (nie doprowadzamy do zassania wody do rurociągów) czy zbyt wysokim stanie produktu i ryzykiem przepełnienia zbiornika. 

Zapewnienie hermetyzacji zbiornika, a co za tym idzie uniknięcie jego otwierania poprzez montaż sond pomiarowych, jest gwarancją bezpieczeństwa personelu i Klientów stacji paliw. System pomiarowy gwarantuje poprawną pracę systemu odbioru oparów, zaworów i układów oddechowych. 


Opracowanie
PETROSTER SERWIS Sp.J.
Automatyka, systemy pomiarowe i detekcji, serwis stacji paliw, elektromobilność
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki
Wyślij wiadomość
Przejdź do prezentacji