Bezpieczeństwo dystrybutorów - witamy w erze Przemysłu 4.0!

Bezpieczeństwo odmierzaczy paliw ciekłych to wielowątkowy temat, który można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Inaczej do takiego tematu podchodzi pracownik Straży Pożarnej, inaczej Inspektor BHP a jeszcze inaczej np. Urząd Miar. Dziś do tego tematu dochodzą jeszcze kwestie cyberbezpieczeństwa. W ostatniej dekadzie pojęcie bezpieczeństwa odmierzacza ewoluowało. Z pewnością u podstaw tego tematu leży fakt, że operujemy tutaj paliwami ciekłymi zapalnymi, czyli cieczami wybuchowymi. W tym jednak wypadku od wielu lat mamy do czynienia z bezpiecznymi urządzeniami, certyfikowanymi zgodnie z normą ATEX, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Ewolucji podlegają rozwiązania na wypadek sytuacji ekstremalnych. Przykładowo dziś standardem są złącza zrywalne, które minimalizują ryzyko uszkodzenia dystrybutora w przypadku próby wyrwania węża. Oczywiście nie sposób wyeliminować wszystkich sytuacji ryzykownych, stąd konieczne są szkolenia personelu oraz podręczna „check-lista” związana z oceną ryzyk. Pozwoli nam ona na sprawne działanie w przypadku sytuacji nieprzewidzianych. Takie listy są u naszych Klientów standardem. Jako opiekun serwisowy również prowadzimy szkolenia personelu stacji paliw z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania awariom na stacjach paliw. Takie działania zwiększają świadomość pracowników naszych Klientów i często pomagają ograniczyć np. koszty nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Z czasem regulacje prawne położyły nacisk na ochronę środowiska. Podejście do bezpieczeństwa dystrybutora rozszerzyło się o dbałość o środowisko naturalne, w tym powietrze którym oddychamy. Standardem w dystrybutorach stał się system odzysku oparów dla benzyn, popularnie znany dziś pod nazwą VRSII. Jego zadanie polega na redukcji oparów benzyn emitowanych do atmosfery. To dziś temat szczególnie nośny, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami system ten ma być badany zgodnie z normą PN-EN 16321-2 i jego skuteczność ma wynosić minimum 95%. Pomimo wielu firm oferujących takie badanie skuteczności, niewiele z nich robi to zgodnie z normą, która bardzo ściśle określa metodykę takiego badania. Przebadaliśmy już kilkadziesiąt węży i odmierzacze pozostające  pod naszą opieką są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Poza bezpieczeństwem użytkowania, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem na rzecz ochrony środowiska pojawiają się na horyzoncie zupełnie nowe kwestie, związane z cyberbezpieczeństwem. Mają na to wpływ dwa kluczowe światowe trendy: digital signage, czyli reklama cyfrowa oraz rosnące znaczenie bezobsługowych stacji paliw. W Polsce segment bezobsługowych stacji paliw ma na ten moment raczej negatywne doświadczenia. Z taką formułą eksperymentowali kluczowi gracze na rynku, mimo to obecnie stanowi ona niewielki procent rynku. Nie można jednak nie dostrzec światowego trendu związanego z automatyzacją tankowania, szczególnie w porze nocnej. Bezpieczeństwo tutaj staje się już zupełnie kluczowe i to na wielu płaszczyznach: zabezpieczenie odmierzacza przez uszkodzeniem oraz kradzieżą, a także zapewnienie bezpiecznej płatności. W tym wypadku trzeba zapytać dostawcę urządzenia w jakie zabezpieczenia (np. wbudowany sejf dla płatności gotówką, antytamper) oraz w jakie certyfikaty wyposażył on swoje produkty (np. PCI PED EMV Level1 Level2). Kluczowe jest także bezpieczeństwo sieci internetowej do której odmierzacz wraz z systemem płatności jest podłączony. To temat dziś niedoceniany. Rozmawiając z naszymi Klientami i oferując im zabezpieczenia sieciowe, firewalle itp. rozwiązania,  widzimy, że na to jeszcze nadejdzie czas. Choć warto zauważyć, że technologie związane z bezpieczeństwem sieci pozwalają np. łatwiej i taniej ubezpieczyć dany obiekt. Wracając do tematu digital signage. Kiedy 10 lat temu prowadziliśmy prezentację o cyfrowych systemach reklamowych na wysepkach dla jednej z sieci stacji paliw odbiliśmy się od ściany. Dziś oglądając nowe premiery dystrybutorów na targach w Las Vegas widzimy, że przed tym nie ma już ucieczki. W Polsce na ten moment digital signage to głównie monitory reklamowe w miejscu sprzedaży, znajdujące się nad kasami, na terenie sklepu czy w kąciku gastronomicznym/kawowym. Nowe odmierzacze oferują już również duże ekrany reklamowe na których możemy wyświetlać zarówno instrukcje dla Klienta („tankujesz benzynę bezołowiową”, „odłóż pistolet” itp.) jak i gotowe, zachęcające do zakupów treści personalizowane. To mogą być reklamy danej sieci stacji lub reklamy przygotowane specjalnie dla danej lokalizacji (np. usługi lokalnych firm czy usług na stacji). Można wyświetlać też reklamy konkretnego produktu, marki czy promocji. Te 2-4 minuty to okazja na wytworzenie spontanicznej potrzeby zakupowej, którą Klient zrealizuje w sklepie. Animacja gorącej kawy w zimowy poranek? Czy może zimny napój w gorące popołudnie? To niebywała okazja do interakcji z Klientem i zwiększenia dochodów ze sklepu. Oferujemy takie systemy, nawet potrafimy dziś dostosować już posiadane przez Klienta dystrybutory czy wysepki do takiej formy reklamy. Wracamy jednak znów do tematu bezpieczeństwa: odtwarzacze treści, które wysyłają reklamy na poszczególne monitory muszą być zabezpieczone aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. Same ekrany muszą być również odporne na uderzenie, mróz, słońce, zarysowania.

Bezpieczeństwo odmierzaczy w dobie Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy oraz nacisku na ochronę środowiska stawia przed Klientami, ale także firmami ich obsługującymi coraz nowsze wyzwania. Nigdy nie uda nam się przewidzieć wszystkich zagrożeń, ale naszą rolą jest ograniczenie ich skutków  oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych Klientów. Wiemy, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana, więc uczyńmy ją jak najbezpieczniejszą.

 

Adam Koźbiał

Partner i Dyrektor Zarządzający w firmie Petroster-Serwis Sp.J. specjalizującej się w automatyce, produkcji systemów Tank Ranger oraz kompleksowym serwisie obiektów naftowych

artykuł ukazał się w Paliwach Płynnych, wydanie marzec 2019 

 

Opracowanie
PETROSTER SERWIS Sp.J.
Automatyka, systemy pomiarowe i detekcji, serwis stacji paliw, elektromobilność
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki
Wyślij wiadomość
Przejdź do prezentacji