Naprawa sond pomiarowych dla zbiorników paliw - to się naprawdę opłaca!

Czy naprawa sond pomiarowych w zbiornikach ma sens? Czy to jest opłacalne? Odpowiadamy: nie dość, że ma sens, to jeszcze są to często duże oszczędności!

Przepisy związane z zastosowaniem VRS I i VRS II narzuciły posiadanie w zbiornikach znajdujących się na stacjach paliw płynnych sond pomiarowych.

Duża część sond  jest zamontowana w zbiornikach od których nie wymaga się legalizacji.

Wprowadzane są wtedy dane zbiornika i system sam przelicza ilość produktu tworząc

matematycznie przewidywaną ilość paliwa. Bywa też tak, że wcześniej zbiorniki były legalizowane za pomocą wody i w pamięć systemy wpisujemy tabele legalizacyjne , które powstały przy

tej okazji. Wtedy zamiast przymiaru sztywnego służy nam sonda pomiarowa i wskazania takiego

układu są bardzo dokładne. Są sądy pomiarowe które wraz całym misternie zaplanowanym

i przeprowadzonym automatycznym procesie zwanym auto kalibracją pokazują ilość produktu z bardzo dużą dokładnością. Jednak najczęściej dochodzi do legalizacji zbiornika za pomocą wzorcowanej sondy pomiarowej , mobilnego systemu pomiarowego i paliwa które będzie w tym zbiorniku przechowywane.

Wszystko jest dobrze, jak system działa poprawnie. A co dzieje się gdy sonda ulegnie uszkodzeniu? Gdy sonda nie pokazuje temperatury, lub wskazania przestają być wiarygodne lub

wręcz przestanie pokazywać cokolwiek?

Procedura jest taka, że wymieniamy uszkodzoną sondę na nową , wzorcowaną. Jednak wcześniej

musimy opróżnić zbiornik ,rozdeklować , wyczyścić , zadeklować i ponownie przeprowadzić proces legalizacji z udziałem inspektora Urzędu Miar.

Takie prace są drogie , powodują nawt kilkudniowe wyłączenie zbiornika z eksploatacji nie mówiąc już o konieczności zakupu takiej ilości paliwa jaka mieści się w zbiorniku/komorze.

Dlatego opracowaliśmy autorski proces regeneracji sond pomiarowych.

System składa się z pięciu faz :

  • Diagnostyka sondy wraz z określeniem zakresu zniszczeń
  • Naprawa właściwa, wymiana uszkodzonych elementów
  • Regulacja i wprowadzenie danych sondy
  • Ponowna diagnostyka wszystkich parametrów w tym iskrobezpieczeństwa
  • Wzorcowanie sondy przy udziale inspektora Urzędu Miar , wydanie świadectwa.

Jakie korzyści są dla klienta z tytułu naprawy sondy?

Oczywiście niższy jest koszt naprawy niż kupna nowe sondy.

Ale nie tylko to jest powodem naszych starań. Głównym problemem była ponowna legalizacja w przypadku wymiany sondy na inną. A tak to demontujemy sondę w obecności inspektora Urzędu Miar , naprawiamy, kalibrujemy i z powrotem wkładamy do zbiornika tę samą sondę, o tych samych parametrach. Czynność tę wykonujemy w obecności inspektora Urzędu Miar i wykonujemy skróconą formę sprawdzenia sondy i zakłada plomby. Bez rozdeklowania, bez przestoju, bez czyszczenia, bez zamawiania (i oczywiście kupna) paliwa do zalania całego zbiornika.

My dajemy 12 miesięczną gwarancję na naprawiane sondy. Wydajemy świadectwa wzorcowania, zajmujemy się synchronizacją prac z terminami Urzędu miar.

Opracowanie
PETROSTER SERWIS Sp.J.
Automatyka, systemy pomiarowe i detekcji, serwis stacji paliw, elektromobilność
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki
Wyślij wiadomość
Przejdź do prezentacji