Podaj jakich firm i ofert szukasz

Bezpłatnie prześlemy Twoje zapytanie do zgodnych firm

Wyszukamy dopasowane firmy

Prześlemy Ci pasujące firmy i nasze rekomendacje

Firmy złożą Ci oferty

Wybrane firmy skontaktują się z Tobą i prześlą oferty

Zbiorniki paliwowe
0 zarejestrowanych firm
Zapytaj o ofertę

Zbiorniki paliwowe

 

Zbiorniki paliwowe to zbiorniki przeznaczone do magazynowania wszelkich materiałów ciekłych zapalnych, a także materiałów palnych i niepalnych, które zanieczyszczają wodę. 

 

Każdy zbiornik w trakcie procesu produkcji poddawany jest kompleksowemu badaniu budowy i szczelności w obecności Inspektora UDT. Powyższe badanie musi zostać potwierdzone stosownym protokołem dołączonym do paszportu każdego zbiornika. Zbiorniki paliwowe posiadać muszą zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, przez co mogą być stosowane jako zalegalizowane pojemniki na paliwa płynne. Ponadto zbiorniki przystosowane są do montażu odpowiedniego systemu pomiarowego oraz detekcji przecieku.

Najnowocześniejsze ogólnie stosowane technologie produkcji wszelkich dostępnych na rynku zbiorników, oparte są na ogromnym długotrwałym doświadczeniu oraz kompetencjach pracowników, którzy uczestniczą w procesie produkcyjnym. Dotyczy to zarówno działu inżynieryjnego, jak i logistyki, kontroli jakości oraz produkcji – to właśnie one gwarantują wysoką jakość produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwo przechowywania w nich substancji szkodliwych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Dodatkowe wyposażenie dostępnym na rynku zbiorników paliwowych to m.in.: studnie nazbiornikowe, opaski montażowe, czy też kotwy montażowe zatapialne.

Zbiorniki paliwowe podzielić można na:

  • Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe
  • Naziemne zbiorniki
  • Zbiorniki podziemne LPG

 

Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe to zbiorniki przystosowane do magazynowania wszelkich materiałów ciekłych: zapalnych, trujących oraz żrących. 

 

Produkowane zbiorniki dwupłaszczowe muszą spełniać odpowiednie warunki na temat przechowywania wszelkich płynów szkodliwych dla wód gruntowych, powyższe warunki są wymagane przepisami. Takie zbiorniki posiadają zwykle dwa stabilne, a zarazem elastyczne płaszcze stalowe, które z zewnątrz są zaizolowane odpowiednią warstwą poliuretanu. Wraz z niezbędnym monitoringiem międzypłaszczowej przestrzeni, daje to gwarancję bezpiecznego i równocześnie ekologicznego magazynowania paliw. Podziemne magazynowanie to nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim oszczędność przestrzeni. Zaletą takiego podziemnego magazynowania jest możliwość stosowania zbiorników o dużej pojemności (do 100 000 l).

 

Naziemne zbiorniki mają swoje zastosowanie nie tylko dla produktów ciekło-zapalnych, ale także w zakresie zbiorników przemysłowych oraz chemicznych. Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach następuje przez obróbkę strumieniowo-ścierną do właściwego stopnia czystości.

 

Zbiornik tego typu są przeznaczone do przechowywania paliw lotniczych, natomiast w połączeniu z urządzeniami wydawczymi może idealnie służyć jako stacja tankowania statków powietrznych. Poprzez zastosowanie wielokomorowej budowy, można w jednym zbiorniku zgromadzić do czterech odmiennych substancji. 

Zaletą takich zbiorników jest szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych, duży zakres pojemności, łatwość jego montażu oraz możliwość zmiany lokalizacji. Ponadto zbiornik umieszczony na wzmocnionej powierzchni, nie wymaga prac ziemnych. Naziemny dwukomorowy, stalowy zbiornik przede wszystkim spełnia wszystkie normy i wymagania odnoszące się do składowania niebezpiecznych materiałów. Wolna przestrzeń, która występuje między zewnętrzną i wewnętrzną ścianą wypełniona jest kontrolowanym płynem, który to pozwala chronić zbiornik przed korozją i zamarzaniem poniżej 30 stopni Celsjusza.

 

Zbiorniki podziemne LPG, wykonane są ze stali węglowej, spełniają wymogi bezpieczeństwa, które są wymagane do przechowywania gazu propan-butan. Posiadać muszą ponadto aktualne dopuszczenia do sprzedaży we wszystkich krajach Unii Europejskiej i spełniać warunki do nadania znaku CE potwierdzającego, iż urządzenia są bezpieczne do użytkowania.

0 zarejestrowanych firm
Zapytaj o ofertę